Aktuelt

 • 08/02/2021
  Hvordan får du hjelp til et rusfritt liv?

   

  Mange personer sliter i dag med en viss form for rusmiddelavhengighet. Og de fleste av disse har selv et ønske om å bli kvitt denne avhengigheten - hvert fall i perioder. Dette kan dog være utrolig vanskelig å klare, og spesielt hvis man ikke vet hvor man kan søke hjelp.

   

  Heldigvis kan man få profesjonell hjelp til å komme seg ut av avhengigheten. Og det er blant annet dette vi tilbyr hos Heimveg. Her får du profesjonell avrusning slik at du kan få det rusfrie livet du drømmer om.

   

  Les mer
 • 04/02/2021
  Første steg mot en rusfri hverdag

   

  Rusavhengighet er dessverre noe som mange personer blir påvirket av - enten direkte eller indirekte. Har man først begynt å anvende rusmidler jevnlig kan det være nesten umulig å bli kvitt avhengigheten igjen på egen hånd.
   
  Selv om venner og familie kan forsøke å hjelpe, dersom de i det hele tatt vet om problemet, så har de sjeldent de nødvendige redskaper eller viten til å kunne håndtere situasjonen. Derfor er profesjonell avrusning både den tryggeste og mest effektive veien til en rusfri hverdag. 

   

  Les mer
 • 04/01/2021
  Få hjelp til avrusning av profesjonelle fagfolk

   

  Har man først kommet inn i en avhengighet, da er det utrolig vanskelig å komme ut igjen. Ofte står man nemlig på egne ben fordi avhengigheten er skjult fra de fleste. Og selv hvis de nærmeste vet om den, så har de verken den nødvendige kompetansen eller verktøy til å hjelpe på en hensiktsmessig måte. Her bør du i stedet søke profesjonell hjelp til avrusning slik at du kan komme ut av din avhengighet på en trygg og sikker måte.

   

  Les mer
 • 21/12/2020
  Få rusbehandling uten ventetid

   

  Valget om å søke hjelp mot rusavhengighet kan være utrolig vanskelig å ta. Derfor er det også et stort og viktig trinn på veien å ta den beslutningen. Men dessverre er det ikke alltid mulig å få hjelp her og nå. Mange behandlingssteder har nemlig ventetid, og det kan ha store fysiske og mentale konsekvenser å måtte vente.

   

  Hos Heimveg kan du få rusbehandling uten ventetid. Vi står alltid klar til å hjelpe deg når du har behov for det.

   

  Les mer
 • 16/12/2020
  Behandling av abstinenssymptomer ved avrusning

   

  De fleste har hørt om abstinenssymptomer og vet at det er noe som kan skje når man avruses av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Dette er et resultat av den fysiske avhengigheten ved rusmidler. Symptomene kan variere avhengig av hvilket misbruk det er snakk om, og behandlingen vil derfor også se forskjellig ut. Hos Heimveg er vi spesialister på avrusning og håndterer selvfølgelig også behandling av abstinenssymptomer.

   

  Les mer
 • 14/12/2020
  Avrusning fra alkohol i trygge omgivelser

   

  Alkoholisme finnes i mange varianter og på alle plattformer. Både unge og gamle i alle lag av samfunnet kan ende med et alkoholmisbruk av forskjellige årsaker, og mange lever med hemmeligheten. Ofte har selv nær familie og venner ikke viten om avhengigheten.

   

  Derfor står man ofte veldig alene med sin avhengighet, og det er en utrolig vanskelig oppgave å komme ut av misbruket igjen på egen hånd. Men heldigvis finnes det hjelp å hente for alle.

   

  Les mer
 • 10/12/2020
  Hvordan håndterer du livet etter avrusning?

   

  Et behandlingsforløp med avrusning hos Heimveg er kun starten på resten av livet ditt uten rusavhengighet. Ofte møter man en stor utfordring når man igjen er hjemme og skal håndtere hverdagen på egen hånd. Men med Heimveg er du ikke alene når du er hjemme. Her får du nemlig individuelt ettervern så lenge du trenger det.

   

  Les mer
 • 08/12/2020
  Profesjonell avrusning fra rusmidler

  Rusmiddelavhengighet er et stort problem som påvirker mange folk over hele verden. Også her i Norge sliter mange med misbruk i en eller annen grad. Det kan være alt fra et alkoholforbruk som er litt for stort og vanskelig å kontrollere til avhengighet av ulike narkotika. Ofte er misbruket skjult, selv fra de nærmeste, men påvirker i høy grad personens hverdag, jobb, sosiale omgivelser og ikke minst den fysiske og mentale helse.

   

  Les mer
 • 14/04/2020
  Slik skjer profesjonell alkohol avrusning

   

  Lurer du på hvordan en avrusning fra alkohol skjer hos oss i Heimveg? Da kan du lese mer her og bli mye klokere på området. Vi forteller deg alt det er å vite om en profesjonell avrusning.

  Les mer
 • 07/04/2020
  Hvilke abstinenser oppstår ved avrusning?

   

  Har du brukt rusmidler gjennom lenger tid, da risikerer du å få symptomer når du slutter å innta rusmiddelet. Dette kalles abstinenser, og disse oppstår ved stort sett alle typer av rusmidler og ved medisin overforbruk. Abstinensene vil avhenge i høy grad av hvilket rusmiddel det er snakk om, samt hvor høyt forbruket har vært av det. Dette gjelder både når det er snakk om typen av abstinenser, varigheten av de og hvor sterkt den enkelte reagerer. Her får du en gjennomgang av de vanlige typer abstinenser ved forskjellige rusmidler, og vi forklarer deg hvordan du kan komme deg gjennom en periode med abstinenser ved avrusning.

  Les mer
 • 04/04/2020
  Slik er livet etter avrusning

   

  Veldig mange over hele verden sliter med avhengighet av alkohol, medisin og narkotika. Dette kan skyldes mange ting, og det finnes ikke én årsak til alle avhengigheter. De kan være oppstått på forskjellige grunnlag, og på samme måte kan det være mange måter å leve med sin avhengighet på. Noen lever med den helt åpenlyst, mens andre er avhengige i det skjulte. Noen har vært misbrukere i mange år og har et liv som er fult og helt kontrollert av avhengigheten, mens andre nettopp har begynt å merke overtaket fra rusmiddelet.

  Les mer
 • 29/03/2020
  Effektiv avrusning fra rusmidler

   

  Avhengighet av rusmidler kan være mange ting. Det kan være avhengighet av alkohol i større eller mindre grad, misbruk av medisin som morfin og sovemedisin, eller kanskje avhengighet av narkotika som hash eller kokain. I alle tilfeller kan dette medføre alvorlige konsekvenser for deg selv og andre, og det er umulig selv å kontrollere en avhengighet på egen hånd når den først har begynt.

  Les mer
 • 26/03/2020
  Få profesjonell hjelp til avrusning

   

  Dessverre er det et stort antall nordmenn som ender i en rusavhengighet. Det kan det være forskjellige årsaker til, og graden og typen av avhengighet kan i høy grad også variere. Uansett årsaken til og typen av rusavhengighet, så er det hjelp å hente. Du kan nemlig få profesjonell hjelp til avrusning og finne en trygg, effektiv vei ut av din avhengighet.

  Les mer
 • 13/01/2020
  Verdien av rusbehandling

  For de som rusen har tatt overhånd over, så er det helt uvurderlig å kunne få den riktige hjelpen. Det å motta rusbehandling er nemlig en investering som kan være vanskelig å sette riktig verdi på. Når rusproblemene har gått så langt at man må få hjelp til å komme seg ut av det, har man mest sannsynlig over tid skuffet både seg selv, kollegaer, venner og familie. Den mestringsfølelsen man får ved å gjenvinne kontroll over eget liv er for mange helt uvurderlig. 

  Les mer
 • 20/11/2019
  Hva er alkoholisme?

   

  ”Alkoholisme er en tilstand som foreligger når et menneske er så avhengig av alkohol at det går ut over den fysiske eller psykiske helsen”, ifølge Verdens Helseorganisasjon sin definisjon.

  Les mer
 • 08/11/2019
  Den vanskelige erkjennelsen

  Å åpne opp om sitt misbruk kan være svært vanskelig og utfordrende. De fleste som sliter med store alkoholproblemer eller andre former for rusmisbruk, ønsker å holde avhengigheten mest mulig for seg selv.  Enormt med energi og krefter kan legges ned i å utvikle og vedlikeholde strategier for å hindre arbeidskollegaer, venner og kanskje til og med også ens egen partner i å få kjennskap til egen rusavhengighet.

  Les mer
 • 01/11/2019
  Når er du bra nok?

  Er du fornøyd med hva du får til? Eller har du mye som må forandres på for at du blir fornøyd med deg selv og hva du kan?

  Les mer
 • 31/10/2019
  Rusbehandling og forventninger

   

  Klarer du å oppfylle dine egne forventninger? Klarer du å leve opp til andres forventning av deg? Lever de andre rundt deg opp til dine forventninger?

  Les mer
 • 26/10/2019
  Behandling av rusavhengighet i praksis

   

  Rusavhengighet er et problem som oppstår i flere liv enn det vi ser i det daglige. Når vi går rundt i byen, så kan vi kanskje tenke oss at vi vet hvem som har et rusproblem og ikke. Dette er derimot langt i fra sannheten. Ofte er det slik at vi ikke har en anelse. En type du ser på jobben hver dag kan for eksempel være alkoholiker. Mange klarer å skjule sine rusproblemer relativt godt etter at de har hatt dem en god stund. Det er dermed ikke slik at rusmisbruket i vårt samfunn er åpenbart, noe som er skummelt.

  Les mer
 • 25/10/2019
  Slik foregår egentlig avrusning

   

  Opp i gjennom årene har folk laget seg oppfatninger om hvordan avrusning foregår. Ideen er gjerne at mennesker er innestengt i det som nærmest ser ut som et fengsel. Men fungerer egentlig avrusning slik? Naturligvis ikke - det er mye mer som inngår i avrusning enn det mytene tilsier.

  Les mer
 • 23/10/2019
  Slik foregår avrusning

   

  Det å bli kvitt avhengighet er noe av det vanskeligste en kan gjøre, og det sies ofte at en egentlig aldri kan bli kvitt følelsen av å være avhengig. Selvfølgelig kan en trappe ned og redusere forbruket på egenhånd, men avhengigheten kan gnage litt mentalt i bakhodet. Gjennom generasjoner har det å avruse seg vært en vanskelig oppgave, og selv i dag er det flere veier til rom og suksessoppskrifter på hvordan en skal gjennomføre dette. 

  Les mer
 • 22/10/2019
  Fysisk og psykisk helse ved avrusning

   

  Hvordan har du det? Hvordan går det med deg?

   

  ”Takk, jeg har det bare bra, det går fint med meg” svarer vi ofte.

   

  Men når det ikke er sant, og man ikke har det bra, da er det lettere å snakke om fysisk smerte enn psykisk smerte.

  Les mer
 • 21/10/2019
  Flukten fra følelser

   

  Det kan være tøft å kjenne på følelser - så tøft at noen velger å flykte fra dem. Følelser er helt sentralt i mennesker sin drivkraft, det signaliserer hva som er viktig for oss og hjelper å kommunisere til andre hva vi trenger og hva som motiverer oss til å handle. Sinne hjelper oss til å sette grenser og gråt kan bidra til å bearbeide tap og uløst sorg. Bearbeidelse av vanskelige hendelser i livet skaper følelser som er viktig å ta på alvor. For mange som lider av rusavhengighet vil en viktig del av behandlingen være å jobbe med følelser som man tidligere har unngått å ta tak i.

  Les mer
 • 19/10/2019
  Både sensitiv og sterk samtidig

   

  Kjenner du noen som er slik, både vare og forsiktige, men samtidig kan være den tøffeste i andre situasjoner? Eller er du slik selv?  Har du tenkt at du gråter for lett og du kan ta deg lett nær av ting? At du kan bekymrer deg for mange ting? At de er vare for høye lyder, sterk lys og at de legger merke til mye rundt seg.  Tenker du at dette er noe du eller de bør slutte med?

  Les mer
 • 18/10/2019
  Om det å finne sin plass etter avrusning

   

  Det å finne sin gjeng, er viktig for oss mennesker. Vi kan også kalle det vår flokk.  Familien vi er født inn i er vår første gjeng. Etter hvert lager vi vår egen gjeng på skolen, i jobben og med venner. Etter å ha gått gjennom en prosess med rusbehandling og avrusning kan en trenge nytt nettverk og en ny gjeng. Spesielt hvis en har venner som ruser seg mye, som ikke aksepterer at en har sluttet.  Dette har vi sett en del av etter opphold på Heimveg. 

  Les mer
 • 11/10/2019
  Noen fakta om alkohol og alkoholmisbruk

   

  Hadde alkohol blitt introdusert som produkt i dag, ville det kanskje blitt forbudt, det er ikke fjernt å tenke at om vi hadde hatt den kunnskapen vi har i dag om hvor stor skade alkohol og alkoholmisbruk har på enkeltmennesket og for samfunnet generelt ville det mest sannsynlig ikke vært det mest omgjengelige og sosialt aksepterte rusmiddelet vi har i dag. Alkohol er en del av både hverdagen vår, vårt sosiale liv og kulturen vår, men hvor mye kan vi egentlig om alkohol, dens virkning og skader?

  Les mer
 • 10/10/2019
  Slik finner du riktig rusbehandling

  Har du endelig kommet frem til det punktet der du kan innrømme din rusavhengighet? Da er det på tide å finne en rusbehandling som passer deg. Desverre er det mange som trår feil her, selv om det finnes mange gode alternativer der ute. Det er tross alt fort gjort å tenke at en kan gjøre det selv, men det finnes mange profesjonelle der ute. Så hvordan finner du egentlig den riktige rusbehandlingen som passer for deg og din utfordring?

  Les mer
 • 09/10/2019
  En introduksjon til rusbehandling

  Rusbehandling er kanskje ett av de aller mest diskuterte emnene som finnes. Alle har sin egen ide om hvordan en skal kunne klare å kutte ut noe. Enten dette handler om uskyldige ting, eller om det handler om pur avhengighet, så finnes det egne ideer om behandling av dette. Rusbehandling er intet annerledes, og her finnes det en rekke individer som har sine egne ideer.

  Les mer
 • 08/10/2019
  Hva gjør du når du finner ut at du er alkoholiker?

   Det å konstatere at en er alkoholiker er en ganske tøff beskjed å få. For de aller fleste ender det opp med at en ikke vil akseptere det, og at det i grunn ikke konstateres før lenge etter det har inntruffet. Samtidig kan det være noe farlig å forhåndsdiagnostisere seg selv også. Derfor har vi i denne artikkelen gått gjennom hva du skal gjøre når du tror eller finner ut at du sliter med alkoholmisbruk.

  Les mer
 • 07/10/2019
  Behandling hos Heimveg

  Heimveg gir forskjellige typer behandlinger for rusavhengige. Dette er først og fremst fordi ikke alle er like. Folk takler rusen på forskjellige måter. Det er derfor behandlingene hos Heimveg også skiller seg fra hverandre, slik at klienten selv kan velge fleksibelt det som passer best for dem selv. 

  Les mer
 • 02/10/2019
  Avhengighet - Er det en sykdom?

  Avhengighet kommer i mange former. Noen er avhengige av TV-serier, noen av pizza, noen av godteri og sukker, mens andre rett og slett er avhengig av å trene! Det er ikke alltid like enkelt å gjøre seg klok på hva avhengighet er. Vi vet derimot at det finnes både positive og negative typer avhengighet. Det er derimot de negative det må settes en stopper for, og her er rusbehandling blant de aller viktigste tiltakene. Hvert eneste år får tusenvis av mennesker i Norge behandling for rusavhengighet, hvorav Heimveg er en av mange gode klinikker.

  Les mer
 • 01/10/2019
  Slik fungerer avhengighet

  Har du noen gang virkelig ønsket deg noe? Hva med å ha ønsket deg den samme tingen om og om igjen? De fleste mennesker har en ting her i livet de virkelig ikke kan gi slipp på. Allikevel ser vi for eksempel ikke så veldig negativt på de som trener hver eneste dag, jobber fra soloppgang til solnedgang, og lignende. Noen form for avhengigheter tenker vi rett og slett at bare er sunt. Men så har vi de formene for avhengighet som ødelegger menneskekroppen, og til tider familielivet.

  Les mer
 • 30/09/2019
  Hvordan vet jeg at jeg er en misbruker?

  Det kan være vanskelig å få fatt på hvorvidt en er en misbruker av et rusmiddel eller ei. Kanskje høres dette litt snodig ut, men tar en et par minutter til å tenke på det, så er det ganske uklare linjer for hva som kjennetegner en misbruker eller ei. Se for deg eksemplet med en person som går på byen hver eneste helg for å drikke, men har et flott familieliv og en god jobb, og er generelt veldig glad i livet. Det blir rett og slett ikke passende å kalle denne personen en misbruker av alkohol - men heller en "god bruker" av rusmiddelet.

  Les mer
 • 27/09/2019
  Forskjellige Former for Rusmisbruk

  Rusmisbruk er et vedvarende problem i vårt samfunn, og det har det i grunn vært helt siden mennesker skapte den første sivilisasjonen. Der enkelte rusmidler til og med er tilegnet for festligheter og et avbrekk fra hverdagen som ikke nødvendigvis trenger å være så negativt, så er det rett og slett enkelte som ikke klarer å holde seg selv i nakken. Noen ganger er dette til og med genetisk, slik som for eksempel med alkoholisme. Det finnes i dag mange forskjellige former for rusmidler som kan føre til rusmisbruk.

  Les mer
 • 25/09/2019
  5 tegn på at du er alkoholavhengig

  Alkoholavhengighet er et stort problem blant mange mennesker i Norge. Allikevel er det ikke alle som er avhengige som ønsker å innse dette. Det er tross alt i noen tilfeller grå linjer, og en kan for eksempel ikke si at en person som drikker hver helg nødvendigvis er alkoholavhengig. Til gjengjeld finnes det enkelte tegn på avhengighet, og vi har her sett på 5 tegn på at en KAN være alkoholavhengig:

  Les mer
 • 24/09/2019
  Avrusning kan være en livslang prosess

  Hos Heimveg er vi åpne og ærlige, og det er ikke til å skyve under en stol at avrusning kan være en livslang prosess. Mange ser for seg at avrusning bare foregår i korte perioder, og deretter er man ferdig. Dette er derimot bare den fysiske effekten av å avruse seg det å gå gjennom abstinensene. Ser en derimot på den psykiske prosessene, så varer rett og slett en avrusning resten av livet. Fristelsene og tilbakefallene vil nemlig komme på løpende bånd.

  Les mer
 • 23/09/2019
  Hva er konsekvensene av alkoholavhengighet?

  Alkoholavhengighet kan være virkelig tøft for den det gjelder. Avhengigheten kommer med en rekke konsekvenser. Noen av konsekvensene er helt åpenbare, slik som for eksempel de fysiske konsekvensene, mens det er andre konsekvenser en kanskje ikke tenker så altfor mye over når en drikker. Vi tar en nærmere titt på de vanligste konsekvensene.

  Les mer