Hvordan vet jeg at jeg er en misbruker?

Det kan være vanskelig å få fatt på hvorvidt en er en misbruker av et rusmiddel eller ei. Kanskje høres dette litt snodig ut, men tar en et par minutter til å tenke på det, så er det ganske uklare linjer for hva som kjennetegner en misbruker eller ei. Se for deg eksemplet med en person som går på byen hver eneste helg for å drikke, men har et flott familieliv og en god jobb, og er generelt veldig glad i livet. Det blir rett og slett ikke passende å kalle denne personen en misbruker av alkohol - men heller en "god bruker" av rusmiddelet.

 

Så hvordan skal en egentlig definere en misbruker? Vel, det ligger så klart i ordet at en skal bruke rusmiddelet uten noen skjellig grunn, men det finnes også et aspekt av avhengighet. Dessuten er en siste måte å definere det på hvordan bruken faktisk går utover livet til personen. Det er forøvrig ganske bred enighet om at de aller fleste former for narkotika regnes som misbruk.

 

Rusen brukes uten skjellig grunn

Når rusmidler brukes uten at noe skal feires, eller at en fester med andre, så kan det hende at dette bør klassifiseres som rusmisbruk. Her snakker en selvfølgelig ikke om å ta seg et vinglass en sen kveld alene. I stedet er det her snakk om å for eksempel drikke seg full helt alene på en kveld midt i uka, uten noe mål og mening. En trenger ikke være alkoholiker for å misbruke forøvrig.

 

Avhengighet og rusmisbruk

Et annet aspekt av rusmisbruk er selvfølgelig avhengigheten. Enkelte vil argumentere for at en ikke misbruker rus før en faktisk er avhengig. Dette synspunktet tar utgangspunkt i at det er ok å drikke seg full uten mål og mening, så sant dette ikke fører til avhengighet. Vi i Heimveg jobber forøvrig aller mest med å hjelpe de som sliter med avhengighet. 

 

Når rusmisbruk går utover ditt liv

Den kanskje aller mest populære definisjonen på rusmisbruk er når det går utover ditt liv. En kan tross alt bruke rus uten skjellig grunn og være avhengig, uten at det går direkte utover livet sitt - selvfølgelig i kontrollerte former. Heimveg anbefaler på ingen måte dette, men det er først når rusmisbruk går utover livet ditt at du virkelig må stille deg selv noen viktige spørsmål. Er du for eksempel en forelder, så er du nødt til å ta deg selv i nakken og begynne å opptre som en!

 

Du kan ikke la rusmisbruk gå utover ditt liv på basis av fysiske, psykiske, og sosiale aspekter. Det er her du vet at du virkelig misbruker rusen, fordi du da er avhengig og bruker uten noen form for skjellig grunn, samtidig som du ødelegger for ditt eget liv. Heimveg hjelper deg derimot ut av sumpa, og vår behandling fokuserer på å ta tak i bakgrunnen for misbruket, slik at du kan leve et bedre liv!

 

Les mer om behandlingen her

Tilbake til oversikt