Første steg mot en rusfri hverdag

 

Rusavhengighet er dessverre noe som mange personer blir påvirket av - enten direkte eller indirekte. Har man først begynt å anvende rusmidler jevnlig kan det være nesten umulig å bli kvitt avhengigheten igjen på egen hånd.
 
Selv om venner og familie kan forsøke å hjelpe, dersom de i det hele tatt vet om problemet, så har de sjeldent de nødvendige redskaper eller viten til å kunne håndtere situasjonen. Derfor er profesjonell avrusning både den tryggeste og mest effektive veien til en rusfri hverdag. 

 

 

Heimveg hjelper alle med rusavhengighet


Hos Heimveg står et lag av profesjonelle fagfolk klar til å ta imot deg som sliter med rusavhengighet. Vi tilbyr en tverrfaglig behandling av høyeste kvalitet, og her kan du være sikker på at kunnskap, erfaring og faglighet er helt i topp.
 
Vi kan håndtere avrusning fra alle rusmidler, uansett om det er snakk om for eksempel alkohol eller narkotika. Her tilpasses forløpet dine individuelle behov og din spesifikke situasjonen slik at du får den beste hjelpen til en rusfri hverdag. 
 
Det vil si at man tar hensyn til din alder, varigheden av misbruket, hvilket rusmiddel det er snakk om, din øvrige helse og ikke minst dine personlige ønsker. Det gjelder i alle deler av behandlingen, fra start til slutt. Og det bidrar til å sikre en mer effektiv, behagelig og ikke minst trygg avrusning. 

 
Hvordan foregår behandlingen

 

Siden alle personer er forskjellige, så er alle forløp det også. Men overordnet er det slik at du mottar første delen av behandlingen i våre skjermede og trygge omgivelser i Spania.
 
Selve behandlingen er individuell og inneholder ofte både en medikamentbasert behandling og en psykologisk behandling. Den medikamentbaserte fokuserer på å minske dine abstinenssymptomer og sikre en avrusning som gir mindre fysisk ubehag. Dette sikrer samtidig en tryggere avrusning.
 
Den psykologiske delen konsentrerer seg om å gi deg støtte og motivasjon til å klare deg gjennom avrusningen. Her får du viten og verktøy til å forstå og håndtere din egen situasjon, og du blir forberedt på hvordan du skal nå frem til en rusfri hverdag - også når du er hjemme igjen.
 
Den viktigste delen skjer når du er hjemme igjen. Her er det viktig at du fortsetter en rusfri hverdag. Men du får selvfølgelig fortsatt hjelp av Heimveg så lenge du har behov for det. 
 
Du får nemlig et individuelt tilpasset ettervern som er fullstendig basert på dine ønsker og behov. Noen trenger kun litt hjelp etter de har kommet hjem, mens andre fortsatt har behov for mye støtte og motivasjon i lenger tid. Uansett dine behov og ønsker, så kan du være sikker på å bli hjulpet helt i mål til et rusfritt liv.
 
Vil du ta første steg mot en rusfri hverdag? Da kan du alltid kontakte oss for å høre mer om forløpet og få svar på alle de spørsmål du kanskje kan ha.

 

 

Tilbake til oversikten