Behandling av abstinenssymptomer ved avrusning

 

De fleste har hørt om abstinenssymptomer og vet at det er noe som kan skje når man avruses av alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Dette er et resultat av den fysiske avhengigheten ved rusmidler. Symptomene kan variere avhengig av hvilket misbruk det er snakk om, og behandlingen vil derfor også se forskjellig ut. Hos Heimveg er vi spesialister på avrusning og håndterer selvfølgelig også behandling av abstinenssymptomer.

 

Hva er abstinenssymptomer?


Abstinenser er fysiske symptomer som oppstår når man reduserer eller slutter å innta et rusmiddel som tidligere har blitt anvendt regelmessig. De spesifikke symptomer vil variere avhengig av hvilket stoff det er snakk om.

 

Ofte kan det inkludere symptomer som angst, depresjon, rastløshet, hodepine, kvalme og lignende. Men symptomene kan også være mer alvorlige og til og med livstruende. Dette gjelder blant annet for muskelkramper, hallusinasjoner, endringer i hjertefrekvens eller blodtrykk mm.

 

Symptomene oppstår ofte ganske tidlig etter påbegyndt avrusning - allerede innen noen timer - og varer ofte noen dager. Dette vil igjen avhenge av hvilket rusmiddel det er snakk om.

 

Trygg behandling av abstinenser ved avrusning

 

Abstinensbehandling er hos Heimveg en del av avrusningen. Det er nemlig viktig å minske symptomene, både for å sikre en trygg avrusning, men også for å gjøre den fysiske den av avrusningen enklere. Viten og veiledning om abstinenssymptomer samt behandling av disse er med til å gi en mer behagelig, trygg og effektiv avrusning.

 

Ofte vil vi hos Heimveg anvende medikamentbasert behandling i denne del av prosessen. Dette vil skje i tett samarbeid med deg og dine individuelle behov og ønsker. Vi har profesjonelle fagfolk med stor erfaring og viten på området til å håndtere dette, slik at det bilr tatt høyde for din alder, ditt tidligere misbruk og ikke minst din øvrige helsetilstand.

 

Slik er du i trygge hender når du får et forløp med avrusning hos Heimveg, og her tar vi vare på deg og din helse.

 

Vil mine abstinenser fortsette etter avrusning?

 

Abstinenssymptomer varer heldigvis oftest kun en ganske kort periode, og allerede i løpet av noen dager kan symptomene være helt borte. Det skyldes at den fysiske avhengigheten i mange tilfeller er ganske kortlevd. Det finnes unntak til dette, og hos Heimveg kan vi rådgi deg basert på din individuelle situasjon.

 

Dog er den psykiske avhengigheten fortsatt et viktig element, og derfor består avrusningen også av mange andre faktorer enn medikamentbehandling. Du vil motta psykologisk støtte, utdanning, få økt motivasjon og kunnskap. Alt sammen for å hjelpe deg til å få en effektiv, trygg og behagelig avrusning som kan sikre deg et liv uten rusavhengighet.

 

Behandling av abstinenser er altså kun en del av avrusningen og skjer oftest kun i den helt tidlige delen av behandlingen. Heretter vil det være økt fokus på din egen mestring, psykologisk støtte og verktøy til å sikre en varig avrusning for deg - også etter du har kommet hjem igjen.

 

Tilbake til oversikten