Slik foregår egentlig avrusning

 

Opp i gjennom årene har folk laget seg oppfatninger om hvordan avrusning foregår. Ideen er gjerne at mennesker er innestengt i det som nærmest ser ut som et fengsel. Men fungerer egentlig avrusning slik? Naturligvis ikke - det er mye mer som inngår i avrusning enn det mytene tilsier.

 

Heimveg er for eksempel en av de aktørene innen feltet som har gått langt vekk fra den tradisjonelle 12 trinnsmodellen å behandle avrusning på. Der en nok tidligere hadde lignende ideer som det beskrevet ovenfor, så har Heimveg modernisert måten å tenke på ved å flytte fokuset fra gruppe behandling og mer over på en til en behandling. Ved å ta den enkelte på alvor fra dag en og at den som skal avruses opplever å bli sett med tillit og respekt er en av de viktigste faktorene for å oppnå ønsket resultat. 

 

Komplett avrusning

 

Det første steget er å komme seg av rusen. Hos Heimveg foregår avrusningen med en gang du ankommer Spania. Avhengig av hvilket rusmiddel du avruser deg fra, så tar det minimum et par dager, ofte opptil en uke å få avruset seg. Her vil det for mange oppleves abstinenser og smerter. Heimveg hjelper deg derimot å motstå disse fristelsene ved hjelp av blant annet medisiner som begrenser de abstinensene som oppstår.

 

Selv om Heimveg på ingen måte stenger folk inne, så er det klart at de ansatte har et ansvar for å passe på deg. Allikevel vil ikke Heimveg tvinge deg til noe. En ting er derimot sikkert, og det er at rusmidler er strengt forbudt på våre eiendommer, og disse vil bli beslaglagt. Det er tross alt en avrusning, men som nevnt i innledningen så handler det mer om personen enn om selve rusen, og det er derfor vi verdsetter den personlige kontakten gjennom de mange samtalene vi har en til en i løpet av oppholdet. 

 

Profesjonelle Rusterapeuter

 

Vi har valgt å ansette profesjonelle rusterapeuter til våre behandlinger. Dette innebærer at du blir møtt med tillit fra dag en av en person med faglig tyngde som vil gi deg gode samtaler, medisinering vil ansvarlig lege foreta etter behov. Viktigst her er nok de gode samtalene, der dere sammen kan avdekke hva problemene bak rusmisbruket egentlig er.

 

I etterkant av oppholdet gir Heimveg også et ettervern som er med på å beskytte rusmisbrukere mot de fristelsene som kommer etter avrusningen. Det er tross alt ikke slik at en avruses, og så kommer hjem til sus og dus. Ofte er det gamle venner, og gamle ting som vil dukke opp og friste deg. Det er her Heimveg er en støtte på veien hjem og til et rusfritt liv!

 

 

Tilbake til oversikten