Forskjellige Former for Rusmisbruk

Rusmisbruk er et vedvarende problem i vårt samfunn, og det har det i grunn vært helt siden mennesker skapte den første sivilisasjonen. Der enkelte rusmidler til og med er tilegnet for festligheter og et avbrekk fra hverdagen som ikke nødvendigvis trenger å være så negativt, så er det rett og slett enkelte som ikke klarer å holde seg selv i nakken. Noen ganger er dette til og med genetisk, slik som for eksempel med alkoholisme. Det finnes i dag mange forskjellige former for rusmidler som kan føre til rusmisbruk.

 

Alkoholisme

Det er liten tvil om at alkoholisme er den mest omtalte formen for rusmisbruk. Det har ingenting å gjøre med at rusen er så veldig ille, for det er den på ingen måte. Tross alt er alkohol allment akseptert blant folk flest, og den benyttes av mange mennesker hver eneste helg. Alkohol er umåtelig populært, og det er nettopp den store tilgangen til dette rusmiddelet som fører til at det er blitt så populært blant folk flest. 

Dessverre har dette også medført avhengighet. Det er vanskelig å definere rusmisbruk av alkohol, eller alkoholisme som det kalles, men det er allikevel et par tegn som ofte er tydelige og like mellom alkoholikere. Det å drikke mer enn et par dager i uken, å velge alkohol ovenfor tid med venner og familie, samt det å ofte drikke mye alene er klare tegn. 

 

Narkotika

Narkotika er kanskje det folk flest faktisk forbinder rusmisbruk med. Det er fordi dette virkelig kan bli stygt, og der de fleste alkoholikere klarer å beholde jobben sin og holder livet noenlunde intakt, så er misbrukere av narkotika heller gjerne hjemløse og ofte helt fortapte i sitt rusmisbruk. Har en slike problemer, så er Heimveg virkelig et godt alternativ for å komme seg ut av elendigheten. 

 

Smertestillende

Et tabu-emne i dagens samfunn er hvor enkelt det er å få smertestillende på resept. Gjennom årene har det vært mange vonde rygger som nok ikke har vært så vonde. Legen har dog tross alt ikke alltid så veldig mange alternativer når personer kommer inn og klager over smerter i kroppen. Da utskrives smertestillende, som i dag kan regnes som en av de største årsakene til rusmisbruk. 

Enkelte mennesker ender rett og slett opp med å overforbruke dette, og de blir avhengige. De ser gjerne ikke problemene ved det, da det som oftest ikke er like alvorlig som alkoholisme og narkotika misbruk. Allikevel er dette også en form for rusmisbruk som trenger behandling.

Uansett hvilken form for rusmisbruk du står ovenfor og ønsker å kutte ut, så er Heimveg rett ved din side i tykt og tynt!

 

Les mer om behandlingen her

Tilbake til oversikt