Hvilke abstinenser oppstår ved avrusning?

 

Har du brukt rusmidler gjennom lenger tid, da risikerer du å få symptomer når du slutter å innta rusmiddelet. Dette kalles abstinenser, og disse oppstår ved stort sett alle typer av rusmidler og ved medisin overforbruk. Abstinensene vil avhenge i høy grad av hvilket rusmiddel det er snakk om, samt hvor høyt forbruket har vært av det. Dette gjelder både når det er snakk om typen av abstinenser, varigheten av de og hvor sterkt den enkelte reagerer. Her får du en gjennomgang av de vanlige typer abstinenser ved forskjellige rusmidler, og vi forklarer deg hvordan du kan komme deg gjennom en periode med abstinenser ved avrusning.

 

Abstinenser etter alkoholmisbruk

 

Forløpet avhenger i høy grad av hvor store mengder alkohol som har blitt inntatt og over hvor lang tid. Samlet sett kan abstinenssymptomer variere fra vanlig dagen-derpå hodepine til alvorlige symptomer og i verste tilfelle dødsfall. Når man slutter å drikke alkohol oppstår det overaktivitet i sentralnervesystemet, og symptomene kommer derfor primært fra det autonome nervesystemet. De kan oppstå allerede to timer etter man har sluttet å drikke.

 

De lette symptomene inkluderer: skjelving, hodepine, uro, svetting, nedstemthet, kvalme, søvnvansker, angst mv. Moderate symptomer kan inkludere sterkere tilfelle av førnevnte, mer alvorlige psykiske symptomer, forhøyet blodtrykk og hjerterytme. I de mest alvorlige tilfeller av alkoholabstinens kan man oppleve forbigående sansebedrag, feberstigning, oppkast, nedsatt allmenntilstand, sterk hjertebank og svetting mv. I verste tilfelle risikerer man alkoholiske kramper, demens, nevropatier, delir eller dødsfall. Abstinensene kan begynne kort etter man har sluttet å drikke og de varer typisk 2-5 dager. De kan behandles medisinsk med beroligende medisin.

 

Abstinenser etter medisinmisbruk

 

Dette avhenger i høy grad av hvilken medisin man har anvendt. For eksempel vil abstinenser fra benzodiazepiner (mot søvnvansker eller angst) eller morfin (mot smerter) ofte føre til overaktivitet i hjernen, som kan gi både fysiske og psykiske symptomer. Det inkluderer søvnvansker, angst, svekkede kognitive funksjoner, smerter i ledd, kvalme, svimmelhet, nedsatt appetitt og mye mer.

 

Abstinenser etter stoffmisbruk

 

Abstinenssymptomer fra rusmidler som hasj inkluderer uro, søvnvansker og humørsvingninger. Abstinenser fra f.eks. kokain og lignende kan derimot gi langvarige abstinenser med tretthet og nedsatt tålmodighet, men kan også være mer alvorlige med psykose, hallucinasjoner og vrangforestillinger. En vanlig abstinens etter stoffmisbruk er uro og følelsen av ikke å kunne være i egen kropp.

 

Som du ser finnes det mange forskjellige abstinenser etter rusmiddelmisbruk, og ofte er disse behandlingskrevende. Det er mye tryggere å anvende profesjonell avrusing frem for å gjøre det selv, fordi du kan få hjelp til å forebygge, lindre og behandle dine abstinenser. For eksempel er det mulig å gjøre dette medisinsk, slik at du ikke vil oppleve samme ubehag som uten. Samtidig kan du unngå å komme i alvorlige eller livstruende situasjoner. Det er vanskelig å si varigheten av abstinenser eller behandling, fordi dette vil avhenge av rusmiddelet, misbrukets varighet og ikke minst din øvrige helse. Ofte krever det dog en lenger seponering for å kunne skje trygt og sikkert.

 

Tilbake til oversikten