Behandling av rusavhengighet

Behandling av alle former av rusavhengighet

25 års erfaring innen rusproblematikk

 • Klientsentrert behandling
 • Medikamentbasert behandling av rusavhengighet
 • Psykologisk hjelp og støtte med fokus på kunnskap og motivasjon
 • Individuelt ettervern

 

Heimveg tilbyr tverrfaglig behandling av rusavhengighet og høy fagkunnskap

 

Heimveg praktiserer et likeverdig samarbeid mellom klient og rusterapeut, og plan for avgiftningen blir planlagt sammen med klienten.

 

Vi tar utgangspunkt i den enkelte klient og praktiserer individuelt tilpassede behandlingsopplegg. Med påfølgende individuelt tilpasset ettervern.

 

Medikamentbasert behandling av rusavhengighet for lindring av abstinenssymptomer

 

 • Vi gir tilbud om medikamentbasert avrusing for å forebygge og lindre abstinenssymptomer når det er behov for dette.
 • Nedtrapping og rehabilitering medfører ubehag. Graden og omfanget er individuelt og kommer an på rusmiddel, varighet, alder og helse.
 • Avrusningen tar fra fire til 30 dager.
 • Tiden det tar er avhengig av hvilket rusmiddel det er snakk om, misbrukets varighet og klientens helse.
 • Benzofinavhengighet tar mye lengere tid å bli avruset fra, mens i de fleste andre tilfeller vil selve avrusningen ta fra ca .tre til syv dager.

 

Behandling av rusavhengighet i skjermede omgivelser

 

Behandling av rusavhengighet foregår i skjermede omgivelser, med lege og terapeut tilstede hele døgnet på vår behandlingsplass i Spania.

 

Heimvegs tverrfaglige team gjør daglige vurderinger av klientens medisinske samt psykiske helse. Vi bidrar med psykologisk hjelp og støtte, der fokus er motivasjon for endring og tro på egen mestring.

 

Under oppholdet kartlegger vi sammen hvordan vi best mulig kan tilrettelegge individuelt tilpasset ettervern.

 • Vi jobber i svært små grupper der hver enkelt blir sett, og den enkeltes særskilte behov ivaretas.

 • Vi tilbyr ettervern ved personlige møter, pr. telefon eller ved oppfølging på nett. Dette tilpasses den enkelte. Vårt mål er fremme motivasjon for for videre rusfrihet og dermed sikre et bærekraftig resultat.

 • Den individuelle ettervernsplanen vil inneholde oppfølging av de på de mestringsstrategiene som ble jobbet med under oppholdet og behandlingen i Spania.

 • Varighet og hyppighet på ettervernet vil avklares under oppholdet  og tilpasses den enkeltes behov. Noen har behov for sjeldne møter i en begrenset periode, andre har lengre tidsperspektiver. Vi har i utgangspunktet ingen tidsavgrensninger på ettervernet.

Over 25 års erfaring

Ta kontakt for en uforpliktende samtale 941 47 470

Vi i Heimveg jobber for at du som pasient raskest mulig skal komme tilbake til din hverdag etter endt opphold.

Jeg opplevde oppholdet i Spania som å være hjemme, omgitt av flotte omgivelser med nærhet til fjell og sjø. Det føltes som om vi ble en liten familie. Jeg er evig takknemlig. 

– Kvinne, 44

KONTAKT OSS PÅ

Epost: info@heimveg.no

Telefon: 941 47 470

Heimveg Ltd

 

Postboks 1

1450 Nesoddtangen 

Org. nr. 997 476 220

 

Leveret af