Rusbehandling og forventninger

 

Klarer du å oppfylle dine egne forventninger? Klarer du å leve opp til andres forventning av deg? Lever de andre rundt deg opp til dine forventninger?

 

Vi kan sikkert alle kjenne igjen at de fleste skuffelsene vi har fått i livet, er et resultat av en brutt forventning. Enten en forventning du hadde til deg selv eller til andre. Forventninger på hvordan det skulle bli.  Små og store begivenheter skaper forventninger. Vi hadde tenkt at det skulle bli slik og så ble det ikke det, det ble en stor skuffelse alt sammen. 

 

Når det handler om rusavhengighet og problemer relatert til rus - enten du har fått problemer selv med rus, eller det er noen i din nære relasjon som sliter - kan det ligge et sterkt forventningspress i bunn.

 

Forventning er innen psykologi en subjektiv forestilling om fremtiden. Før en forandring er det en forventning om forandringen. Således er de sterkeste forventningene hos et menneske et markert trekk i personligheten og kanskje viktigste nøkkel til personlig utvikling. Forestillingene kan være positive som gi håp og optimisme. Eller så kan det skape forestillinger som blir negative, som skaper håpløshet og pessimisme.

 

Vi på avrusningsklinikken Heimveg, vet dette. Vår jobb er å hjelpe og støtte klientene til å stå i dette presset, både hos seg selv og hos de andre. rusbehandling er tungt arbeid,  og det å holde seg rusfri er tøft. Det er derfor viktig å jobbe med forventninger både hos seg selv og sine nære. 

 

Når det er lenge siden vi har møtt venner eller slektninger og vi skal få besøk av dem, har vi forventninger til dette og de har det også. Hvordan vi har sett det for oss eller har ønske om at det skal bli. Hva vi skal gjøre sammen og hvordan vi skal ha det sammen.  De kommer også med forskjellige forventninger, barna har hver sine forventninger og de voksne har hver sine. Så da møtes vi med en masse forskjellige forventninger til oppholdet, som kan sprike i alle retninger.

 

Det kan gå helt fint, men det kan gå dårlig også. 

 

En måte å gjøre det på for å sikre at det går bedre er å avklare forventningene man har til hverandre.  Fortelle hvordan man ønsker at man skal ha det og å høre om hva den andre tenker og ønsker seg. Ut fra det springer en felles måte å gjøre det på.  

 

Man får det ikke alltid som man vil, men det er lettere å finne ut av det når en snakker om det, setter ord på det slik at det blir tydelig og synlig. 

 

Forventninger og skuffelse i en behandlingssituasjon

 

Problemet med det å ikke få det som en ønsker seg, ikke få oppfylt forventningene sine, kan være vanskeligere å takle når en har håpet på at det ble slik uten at en snakket om det. Man går rundt og håper at folk er tankelesere.  Håper at de andre forstår hvordan forventningene var, uten at man gir uttrykk for dem selv. 

 

Når en ikke har fått det som en ønsket seg og det har derfor blitt mange skuffelser, kan det bli negative tanker som styrer forventningene. Det er ingen vits i å ønske seg noe fint, ha noen fine og positive forventninger, det vil ikke bli slik likevel. Pessimisme, håpløshet og negative tanker styrer det meste.

 

Dette kan være problemer som våre klienter kommer til oss med i løpet av behandlingen. De er så skuffet og fortvilet over at det ble slik. Vår jobb er å hjelpe dem å sette ord på følelser og tanker de har og på den måten støtte dem til å bli mer klar over at de kan påvirke miljøet rundt seg.  Det å avklare egne og andres forventninger er ikke så lett, men svært nyttig å øve seg på og få til og sette ord på.  Å være klar over nettopp dette, i tillegg til kunsten å være tydelig, kan eliminere skuffelser.

 

Tilbake til oversikten