Den vanskelige erkjennelsen

Å åpne opp om sitt misbruk kan være svært vanskelig og utfordrende. De fleste som sliter med store alkoholproblemer eller andre former for rusmisbruk, ønsker å holde avhengigheten mest mulig for seg selv.  Enormt med energi og krefter kan legges ned i å utvikle og vedlikeholde strategier for å hindre arbeidskollegaer, venner og kanskje til og med også ens egen partner i å få kjennskap til egen rusavhengighet.

 

Bakgrunnen for rusproblemer


Bakgrunnen for selve misbruket kan være flere og er ofte sammensatt. Vanskelige, og mange ganger skjulte hendelser fra barndom og oppvekst kan ligge som grunnlag for uforklarlig angst og uro. Alkohol er kjent for å kunne ha en beroligende virkning og legge et dempende slør over disse følelsene, men dette gir bare en kortvarig og illusorisk effekt. 

 

Avspenningen en mener å kjenne er forårsaket av alkoholen i seg selv, som evner å fortrenge de ubehagelige følelsene, men bare for å vende sterkere tilbake få timer senere. 


Også et stort alkoholmisbruk hos egne foreldre og ansvarspersoner i oppveksten, kan danne grunnlag for det en kan kalle, et ’arvet misbruk’. Tidlig debut og stor aksept i vennegjengen for hyppig festing, med alkohol og kanskje også eksperimentering med narkotika og piller, kan være med til å forme mønstre som senere kan være svært vonde å komme ut av.  


Tunge hendelser i voksen alder som skilsmisse, tap av arbeide, tap i nær familie eller blant venner, kan alle føre til store depresjoner hvor det føles som om bunnen faller ut av tilværelsen. 


Å erkjenne ens avhengighet er i seg selv et helt nødvendig skritt å ta i prosessen med å kunne gjenskape kontroll og endre misbruket. Det å åpne seg ovenfor et annet menneske om vonde tanker og vanskelige følelser er på ingen måte bare enkelt. Mange skammer seg over at de ikke mestrer tilværelsen som de kunne ønsket, og er engstelig for å tape ansikt og miste anseelse blant kollegaer og venner. 

 

Tillit til forandring

 

Det å føle seg trygg i situasjonen og bygge tillit til personene en ønsker å dele erfaringene med, viser seg å være helt avgjørende for hvor komfortabel en føler seg til gradvis å åpne opp og samtale om utfordringene i sitt eget liv. Samtalene danner et fundament hvor tristhet og glede kan avveksle i prosessen, men gradvis vil det indre presset avta og tilliten til forandring øke.

 

Vi her på Heimveg har nettopp tilrettelagt vår virksomhet basert på avrusning i rolige omgivelser her i Spania – langt unna naboer og kjente, hvor oppfølgingen av hver klient er unik, og all aktivitet blir tilrettelagt etter ønske fra gjesten selv. Det blir derfor god tid til både rekreasjon og turer i fantastisk natur, sammen med gode samtaler under rolige og trygge forhold, noe som gjør åpenhet naturlig.

 

 

Tilbake til oversikten