Behandling hos Heimveg

Heimveg gir forskjellige typer behandlinger for rusavhengige. Dette er først og fremst fordi ikke alle er like. Folk takler rusen på forskjellige måter. Det er derfor behandlingene hos Heimveg også skiller seg fra hverandre, slik at klienten selv kan velge fleksibelt det som passer best for dem selv. 

 

Klientsentrert behandling

Kanskje kan det virke noe merkelig å la klienten styre hvordan behandlingen skal foregå. Dersom en har opplevd rusavhengige i nær familie eller vennekretsen sin, så er det tross alt fort gjort å tenke seg til at de nok ikke er de best kvalifiserte til å bestemme hvordan behandlingen bør foregå. Allikevel mener Heimveg det er minst like viktig at klienten tar ansvar  selv.

 

Det viktigste ved klientsentrert behandling er at klienten virkelig setter seg inn i hvordan han eller hun skal snu livet rundt. Dermed bygger en opp rutiner for å møte utfordringene som også helt garantert vil møte opp senere i livet. Behandlingsprogrammet hos Heimveg velger å likestille klient og rusterapeut, slik at resultatet blir et samarbeid om å oppnå målene.

 

Medikamentbasert behandling

Avrusing kan ta alt fra 4 til 30 dager, og prosessen innebærer ofte mye ubehag. Selvfølgelig er dette avhengig av faktorer slik som rusmiddelet som avvennes, alder, helse, og mye mer. De aller fleste opplever symptomer på abstinens, og det er som oftest selvfølgelig dette som knekker de aller fleste som avvenner seg selv fra rusen. Det er her medikamentbasert behandling har sin store styrke. 

 

Rusavvenning i Spania

Behandlingen fra Heimveg foregår i Spania. Det er fordi det ofte hjelper å ta klientene langt vekk fra sine vante miljøer under avvenning. Det kan nemlig være tøft å være i nærheten av sine venner og familie underveis i avrusningen også. Ved å plassere behandlingen i Spania, så gir Heimveg norske rusavhengige et flott avbrekk fra de tøffe dagene i deres miljø. 

 

Ettervern og veien videre

Underveis i behandlingen vil det forøvrig også bli lagt en ettervernsplan. Det er tross alt et vanlig skue at en person går gjennom rusbehandling, for deretter å gå ut i verden igjen og komme rett inn i rusavhengighet. Avvenning er rett og slett beintøft, og Heimveg synes derfor det er veldig viktig å bidra med hjelp også etter behandlingen her er ferdig. 

 

Kort oppsummert er altså behandlingen hos Heimveg fokusert på klienten i skjermede omgivelser. Det gis her også en ettervernsplan, slik at klienten ikke blir stående alene etter avvenning. Skal en lykkes med å avruse, så er det liten tvil om at Heimveg virkelig gir deg gode sjanser!