Slik foregår avrusning

 

Det å bli kvitt avhengighet er noe av det vanskeligste en kan gjøre, og det sies ofte at en egentlig aldri kan bli kvitt følelsen av å være avhengig. Selvfølgelig kan en trappe ned og redusere forbruket på egenhånd, men avhengigheten kan gnage litt mentalt i bakhodet. Gjennom generasjoner har det å avruse seg vært en vanskelig oppgave, og selv i dag er det flere veier til rom og suksessoppskrifter på hvordan en skal gjennomføre dette. 

 

Avrusning foregår på mange forskjellige måter, noe av det viktigste er at den som skal avruses opplever at dette foregår i trygge omgivelser med faglig personell som ivaretar den som skal avruses fysiske og mentale helse. I dag handler avrusning først og fremst om et profesjonelt forhold mellom terapeuten den ansvarlige legen som setter opp avrusningsplanen og pasient, det fokuseres også mye på det psykiske bak avhengigheten når pasienten skal avvennes.

 

Ut av vante miljøer og inn i trygghet

 

En av de viktigste tingene ved avrusning er at en kommer seg vekk fra sitt vante miljø. Nettopp mye på grunn av det vi har referert til i ovenfornevnte kapittel, det er avgjørende at den som skal avruses får profesjonell bistand. Kanskje tenker en umiddelbart at venner og familie vil være gode støtter - dette er selvfølgelig viktige personer å ha rundt seg når man kommer til ettervernsperioden og selve avrusningen er gjennomført; familie og venner kan være gode resurser å ha for den som er avruset i ettervernsperioden.  

 

For noen er det beste å komme seg langt vekk fra sitt vante miljø når man skal gjennomgå en avrusning. Det er nettopp en av grunnene til hvorfor Heimveg tar med seg alle sine pasienter til Spania. Den enkelte får tildelt sin egen leilighet med alle fasiliteter, behandlingsstedet ligger skjermet og landlig til med gang avstand til Middelhavet og vakre fjellområder. Her er en på ingen måte stengt inne, det er allikevel en frihet knyttet til dette, samtidig som en er langt unna sitt vante miljø.

 

Psykisk helse under avrusning

 

Som nevnt i innledningen er det viktig å ha søkelys på den psykiske helsen som et av flere viktige elementer under avrusning.

 

Dette innebærer at Heimveg tilbyr profesjonelle terapeuter som er spesialister innen det å hjelpe til med avrusning. Gjennom en til en samtaler under hele behandlingsoppholdet, i trygge gode omgivelser har vi gode forutsetninger for å kunne belyse hvor viktig det er å ta vare på den psykiske helsen for den det gjelder.

 

Dette gjelder spesielt når en er kommet hjem fra avrusning og behandling. Vi ser ofte den positive effekten med denne måten å tilnærme seg problemet på, gjennom å bli sett for den man er og møtt med respekt fra første time av behandlingsoppholdet der det er gjensidig tillit mellom deltager og de som behandler.

 

Velkommen til oss

 

Tilbake til oversikten