Behandling av rusavhengighet i praksis

 

Rusavhengighet er et problem som oppstår i flere liv enn det vi ser i det daglige. Når vi går rundt i byen, så kan vi kanskje tenke oss at vi vet hvem som har et rusproblem og ikke. Dette er derimot langt i fra sannheten. Ofte er det slik at vi ikke har en anelse. En type du ser på jobben hver dag kan for eksempel være alkoholiker. Mange klarer å skjule sine rusproblemer relativt godt etter at de har hatt dem en god stund. Det er dermed ikke slik at rusmisbruket i vårt samfunn er åpenbart, noe som er skummelt.

 

Mange av disse individene trenger derimot  å få hjelp med sin rusavhengighet. Rusavhengighet er nemlig ikke noe som skal tas lett på, selv om en klarer å gå på jobb, være en forelder, bidra i samfunnet, og så videre. Det vil si, de færreste klarer egentlig disse oppgavene, og som oftest beror dette seg egentlig bare på en ytre fasade som ser fint ut, mens det på innsiden virkelig ikke er bra. Og det er nettopp innsiden Heimveg setter sitt fokus på. Det er fordi rusproblemer sjeldent forekommer med bare rus - det er som oftest mentale problemer bak.

 

Avrusning og medisinering


Avrusningen i seg selv er derimot helt nødvendig. En kan ikke bli kvitt avhengighet uten å gi slipp på det en er avhengig av. Det er nettopp derfor Heimveg setter i gang med avrusning umiddelbart der det er behov. Det er selvfølgelig ikke lov å ta med rusmidler. Avrusning foregår her gjerne over noen dager på det minste, men for enkelte rusmidler kan den ta noe lengere tid. Avhengig av helse, alder og type rusmiddel.

 

Under selve avrusningen er det ikke bare avhengigheten som gjør seg gjeldende Her er det nemlig også abstinenser og fysisk effekt på kroppen som til tider kan gjøre riktig vondt. Det er ikke uvanlig at man opplever at tankene kan ta tak og en kan ende opp i tankekjør som er krevende. Derfor gir Heimveg medikamenter og en god samtaler en til en,  sammen med våre deltagere det hjelper dem å komme seg gjennom akkurat denne prosessen enklest mulig.

 

Vi behandler roten til problemet


Som nevnt i innledningen så er det som oftest de mentale problemene som ligger og lurer bak rusavhengigheten. Det er derfor meget viktig for Heimveg å kunne komme til bunns i akkurat dette. Hos oss møter du erfarne rusterapeuter, som har det å snakke om rusproblemer som fag.

 

Våre rusterapeuter er profesjonelle samtalepartnere som hjelper deg å komme til bunns i dine rusproblemer, eller hjelper deg å komme til erkjennelse rundt det problemet du hele tiden visste var der. Vi ser at det å snakke med dem en til en er en meget god behandlingsform, dette spesielt dersom du sliter med store grupper eller sosial angst ved behandling av rusavhengighet. Heimveg har så langt hatt stor suksess med denne behandlingsformen. Dersom du ønsker avrusning der du bor sammen med de som behandler og kan kjenne deg igjen i ett ønske om å bli sett og ønsker ikke gruppeterapi, men en til en samtaler så er det på tide å prøve Heimveg!

 

 

Tilbake til oversikten