Hva er alkoholisme?

 

”Alkoholisme er en tilstand som foreligger når et menneske er så avhengig av alkohol at det går ut over den fysiske eller psykiske helsen”, ifølge Verdens Helseorganisasjon sin definisjon.

 

Det finnes med andre ord ingen tydelige, diagnostiserbare kriterier for tilstanden. Det ser også ut til det foreligger en betydelig variasjon i hvor sterk følelsen av avhengighet kan oppleves hos forskjellige personer, men følelsen/ opplevelsen av avhengighet kan også variere fra tid til annen hos den enkelte.


Det er interessant å se hvordan enkelte i vennekretsen gradvis kan endre atferd gjennom voksenlivet, fra å nyte alkoholens positive sider i hyggelige sosiale lag, til gradvis å miste kontrollen over eget forbruk og bli den fyren eller jenta det snakkes om, som stadig oftere havner i pinlige og mange ganger direkte farlige situasjoner, når man egentlig er ute for å hygge seg blant venner. 


Begrensningens kunst er ingen enkel balansegang å mestre når alkoholmisbruket danner mønstre som direkte griper inn i hverdagen, og gradvis tar over styringen i ens liv.

 

Det er likevel naturlig også å nevne de gode sidene ved alkoholholdige drikkevarer. I tillegg til hygge i sosiale lag, er det verd å nevne opplevelsen av smak og lukt ved god vin og godt øl og hvordan dette kan være med til å løfte opplevelsen av et godt måltid. Her skiller nok alkohol seg mye fra de fleste andre rusmidler som i større grad inntas og misbrukes ene og alene for rus- effektens skyld. 

 

Tenning

 

Å observere hvordan en nær venn gang på gang kan forandre personlighet og fullstendig miste kontrollen i løpet av bare få timer etter den første pilsen blir inntatt, er ikke til å begripe, og samtidig svært skremmende. Når tenningen først slår inn drikkes det gjerne i et akselererende tempo hvor det virker som det ikke eksisterer noen bunn eller begrensning, men hvor alt handler om å fortsette festen så lenge en holder seg våken og det er alkohol tilstede. 


Konsekvensene kan mange ganger være katastrofale og kan få alvorlige følger for familieforhold, arbeidsplassen og forholdet til nære venner, noe som ofte går i knas i kjølvannet av sterkt alkoholmisbruk.

 

Ta kontroll over avhengigheten

 

Alkoholen er også spesielt skummel da den er så sosialt akseptert som rusmiddel i det norske samfunnet. Det er fullt lovlig både å kjøpe og innta så lenge en er over 18 år.

 

Det er lett å gjemme seg bak en øl på en brun kafé uten at noen vil stusse videre over det. Mange klarer nok å holde på både arbeid og familie ganske lenge uten at partneren eller arbeidskollegaer avslører misbruket, men det er likevel nettopp i nær familie og blant kollegaer de først fatter mistanke.


Som nevnt i vårt tidligere innlegg “Den vanskelige erkjennelsen”, må endringen starte med erkjennelsen av at en har et problem med alkohol som ikke lenger kan fortrenge, lyves bort eller drikkes ned.


Her på Heimveg har vi erfaringen og ressursene vi vet fungerer for deg som trenger en skånsom metode til avrusning og starten på et nytt liv. Deltakelsen er 100% anonym og vi har få gjester med til hver tur, noe som gir en bedre oppfølging og fokus på den enkeltes behov.

 

 

Tilbake til oversikten