Effektiv avrusning fra rusmidler

 

Avhengighet av rusmidler kan være mange ting. Det kan være avhengighet av alkohol i større eller mindre grad, misbruk av medisin som morfin og sovemedisin, eller kanskje avhengighet av narkotika som hash eller kokain. I alle tilfeller kan dette medføre alvorlige konsekvenser for deg selv og andre, og det er umulig selv å kontrollere en avhengighet på egen hånd når den først har begynt.

 

Noen ganger kan man være heldig å ha et godt nettverk av familie og venner som ønsker å hjelpe. Men tross gode intensjoner er det ikke alltid en suksess, og av og til kan det gjøre tingene verre enn det var til å begynne med. Derfor kan det alltid anbefales å søke hjelp hos noen som har nødvendig utdanning, viten og erfaring på området.

 

Det kan nemlig være farlig å forsøke avrusning fra rusmidler på egen hånd på grunn av de abstinenser som kan oppstå. Derfor vil du være i tryggere hender hos fagfolk som kan hjelpe deg med den medisinske delen av det. Samtidig er det ofte større suksess hos de som søker profesjonell hjelp, nettopp fordi de får akkurat den hjelpen de trenger. De får den nødvendige støtte, motivasjon og kunnskap til å hindre at de faller tilbake i samme mønster.

 

Individuell avrusning og behandling

 

Profesjonell avrusning fra rusmidler kan skje på mange måter, og det er viktig å forstå at ikke to forløp er identiske. Leger og terapeuter vil hjelpe deg med å skreddersy et forløp som passer spesifikt for din individuelle situasjon. De vil blant annet ta høyde for hvilket rusmiddel det er snakk om, hvilke mengder du har inntatt, og hvor lenge avhengigheten har stått på. Samtidig vil de se på din alder og din øvrige helse, og sist men ikke minst vil de ta en snakk med deg om dine ønsker og behov. Slik blir du selv inkludert og får lov til å bestemme hvordan ditt forløp skal kartlegges.

 

Er det nødvendig, kan du bli tilbudt medikamentbasert behandling. Denne skal forebygge og lindre abstinenser, og disse vil forekomme i varierende grad avhengig av ditt misbruk. Denne behandlingen kan sørge for å gjøre nedtrappingen din mer behagelig, og vil samtidig kunne hindre alvorlige og potensielt farlige abstinenssymptomer. Derfor kan det være en nødvendig del av noen typer avrusning.

 

Deltagelse i egen avrusning

 

I tillegg til dette kan du forvente å skulle delta aktivt i avrusningen ved å lære forskjellige verktøy og redskaper til å håndtere din avhengighet. Du vil få kunnskap og viten på området, lære om motivasjon og tro på egen mestring, og ikke minst få masse psykologisk hjelp og støtte. På den måten tar man både hånd om de psykiske og fysiske deler av en avrusning, og dette sikrer de mest effektive og holdbare resultater.

 

Er du i tvil om du kan eller vil begynne på avrusing fra rusmidler, da kan det klart anbefales at du tar en snakk med en av våre terapeuter. De tar gjerne en uforpliktende prat med deg for å gi deg svar på dine spørsmål, slik at du kan bli klokere på området.

 

Tilbake til oversikten