Slik er livet etter avrusning

 

Veldig mange over hele verden sliter med avhengighet av alkohol, medisin og narkotika. Dette kan skyldes mange ting, og det finnes ikke én årsak til alle avhengigheter. De kan være oppstått på forskjellige grunnlag, og på samme måte kan det være mange måter å leve med sin avhengighet på. Noen lever med den helt åpenlyst, mens andre er avhengige i det skjulte. Noen har vært misbrukere i mange år og har et liv som er fult og helt kontrollert av avhengigheten, mens andre nettopp har begynt å merke overtaket fra rusmiddelet.

Uansett hvor du befinner deg i din avhengighet, hvorfor den har oppstått, og hvordan du lever med den, så har rusmiddelavhengighet store konsekvenser. Det er en stor økonomisk byrde som til slutt kan være umulig å følge med, både grunnet de kostnader som selve rusmiddelet har, men også fordi det kan begynne å påvirke situasjonen på jobb. På samme måte kan det ha konsekvenser for ditt sosiale liv, både når det gjelder familie og venner. Og til slutt kan og vil det ha store konsekvenser for din egen helse, og her er det både snakk om din fysiske og mentale helsen til den det gjelder.

 

Søk profesjonell hjelp til avrusning

 

Kort sagt er rusmiddelavhengighet et stort problem, som kan ha ødeleggende konsekvenser for deg selv og andre. Derfor er det utrolig viktig å forsøke å finne en vei ut fra avhengigheten, og her kan profesjonell avrusning være din løsning. Profesjonell avrusning betyr at det er utdannede, kompetente fagfolk som hjelper deg med å bli kvitt avhengigheten. Det gjelder både selve nedtrappingen fra rusmiddelet, og hele den delen som kommer på den andre siden av dette. Å velge å søke om profesjonell hjelp er et vanskelig trinn som krever mye styrke og mot. Men det er nødvendig for å komme ut på den andre siden med en lysere fremtid.

 

Livet etter avrusning

 

Livet etter avrusning kan by på nye muligheter, og du får sjansen til å begynne på nytt. Det gjelder i forhold til din egen helse, dine sosiale relasjoner, og alle andre livets aspekter. Profesjonell avrusning hjelper ikke kun med selve avrusningen, men sørger også for at du har en støtte på den andre siden. Slik får du tilbudt ettervern sånn at du alltid kan søke hjelp hvis du merker problemer eller begynner å falle tilbake i gamle vaner. Du kan selv avtale med terapeuten din hvordan ditt ettervern skal skje – hvor hyppig skal dere møtes, skal det være personlig møte eller online, og hvor lenge skal det vare? Det er helt opp til deg og din terapeut å finne ut av dette i samarbeid.

 

I livet etter avrusning er du altså ikke alene. Du har mulighet til å søke hjelp når du trenger det, og du vil alltid ha noen å snakke med. Det er en av de tingene som gjør at profesjonell avrusning er så effektivt, siden du får en livslang støtte – både fra personer som gir deg det nødvendige ettervernet, men også fra de verktøy og teknikker som du lærer underveis og kan ha glede av resten av livet.

 

 

Tilbake til oversikten