Om det å finne sin plass etter avrusning

 

Det å finne sin gjeng, er viktig for oss mennesker. Vi kan også kalle det vår flokk.  Familien vi er født inn i er vår første gjeng. Etter hvert lager vi vår egen gjeng på skolen, i jobben og med venner. Etter å ha gått gjennom en prosess med rusbehandling og avrusning kan en trenge nytt nettverk og en ny gjeng. Spesielt hvis en har venner som ruser seg mye, som ikke aksepterer at en har sluttet.  Dette har vi sett en del av etter opphold på Heimveg. 

 

Vi har mange måter å finne vår gjeng eller meningsfeller på.  Det kan være hobbygrupper motorsykkel kjøring, sykling, fjell-tur, bokklubb, idrettsgrupper, facebookgruppe eller andre vennegrupper. I mange sosiale settinger er det alkoholservering, og for de som ikke kan drikke da de har utviklet rusproblemer, kan dette by på utfordringer.

 

Hvem blir alkoholavhengig?

 

Hvem som får problemer med avhengighet og alkoholisme er tilfeldig, hele gjengen har drukket mye over tid, en eller to kan få problem. De får problemer med å slutte å drikke, de trenger mer for å roe seg ned og komme i stemning, det baller på seg. Det er vanskelig å avslutte festen. 


Det er når vi må gå på akkord med egen helse, for å bli en del av gjengen, det blir vanskelig.  Et eksempel kan være frykt for at gruppen kan ha uskrevne regler «Slik har vi det, slik gjør vi det, slik snakker vi sammen og du må gjøre det samme som oss om du skal være en av gjengen.» 

 

Hva med dem som har fått et alkoholproblem? Får de være en del av gjengen om de må slutte å drikke? Støtter vi dem eller er det deres problem og da får de holde seg borte fra de sosiale laget? Sliter en med sosialt samspill fra før, blir det komplisert. Det kan være tøft å møte mennesker edru, når en har brukt alkohol eller annen rus for å klare å være sosial.  

 

Sosialt samvær uten rus

 

Hvordan skal jeg klare å møte mennesker når jeg ikke kan drikke, fordi jeg har utviklet alkoholisme og har vært på avrusning?!  Å jobbe med sosialt samspill og utvide sin kompetanse på dette området, er en del av jobben vi gjør på avrusnings-stedet Heimveg og i ettervernet etter oppholdet. 

 

Her er samspill, møtet, relasjon og kontakt viktige element.  Hvordan gjør vi det sammen, hvordan er samspill en til en, hvordan bidra inn til å få et godt sosialt klima.  Vi kan være sammen og kose oss, uten å drikke. Vi går ut og spiser god mat på restaurant og hygger oss i solen uten alkohol under behandlingsoppholdet.

 

Dette skaper erfaring og kompetanse som en kanskje ikke har øvd på før. En viktig del av oppholdet på avrusningsklinikken Heimveg er nettopp det å øve og erfare sosialt samspill uten rus. 

 

Tilbake til oversikten