Flukten fra følelser

 

Det kan være tøft å kjenne på følelser - så tøft at noen velger å flykte fra dem. Følelser er helt sentralt i mennesker sin drivkraft, det signaliserer hva som er viktig for oss og hjelper å kommunisere til andre hva vi trenger og hva som motiverer oss til å handle. Sinne hjelper oss til å sette grenser og gråt kan bidra til å bearbeide tap og uløst sorg. Bearbeidelse av vanskelige hendelser i livet skaper følelser som er viktig å ta på alvor. For mange som lider av rusavhengighet vil en viktig del av behandlingen være å jobbe med følelser som man tidligere har unngått å ta tak i.

 

Ofte flykter man fra følelser når det er flere følelser samtidig, for eksempel når man blir sint på de man er glad i. Vi mennesker har ulik sårbarhet og ulike følelser som vi opplever som vanskelige å takle. Hjelp og støtte til å snakke om de følelsene er ikke alle som har fått i barndommen eller senere i livet. De har derfor blitt følelser som en har funnet ut at en ikke vil ha eller må flykte fra, når de dukker opp. Når en har fått råd om å slutte og gråte - ”store gutter gråter ikke” - lærer barnet at det ikke er rett å være trist. 


Legge lokk på følelsene

En måte å komme vekk fra følelser kan være å sette lokk på dem, bortforklare hendelsen som følelsen vekte og stenge det av indre plan. Prøve å repetere for seg selv ” jeg skal ikke bry meg om det, jeg må ikke tenke på det”, slik en har fått som velment råd tidligere. En konsekvens kan være å finne lindring i å sove mye, isolere seg, bli kald og distansert.

På det ytre plan kan noen finne flukt og lindring i å misbruke alkohol og rus, misbruk av mat eller overdreven trening. Effekten av å flykte er at det ”skrur av” følelsene, og ubehaget som følelsene vekket blir borte på kort sikt. Det kan lede til blant annet depresjon om en flykter fra følelser over tid.

 

Bearbeiding av følelser er en del av rusbehandlingen

 

Å bearbeide følelser innebærer å kjenne på dem og erkjenne dem, både de gode følelsene og de vonde. Det kan være smertefullt å kjenne på de vonde følelsene, som sinne og skuffelse, og de kan igjen aktivere minner om tidligere hendelser om å bli forlatt, straffet og avvist. Dette kan gi følelser som angst, skam og forakt. 

 

Når en er kommet for å få hjelp med rusproblemene kan en få hjelp til å se hvordan en flykter fra følelsene sine, og hvilke strategier en bruker. Her vil en få støtte og hjelp i bevisstgjøringen av å se andre muligheter enn å fortsette flykte inn i alkoholen eller andre rusmidler.  Ut fra dette vil motivasjonen være evnen til å kunne kontrollere og bli kjent med følelsene sine. Støtte til å kjenne på, tolerere, håndtere og uttrykke følelsene er en stor del av jobben en gjør sammen våre terapeuter under behandlingsoppholdet. 

 

Ta følelsene dine på alvor og ta vare på deg selv. 

 

Tilbake til oversikten