Avhengighet - Er det en sykdom?

Avhengighet kommer i mange former. Noen er avhengige av TV-serier, noen av pizza, noen av godteri og sukker, mens andre rett og slett er avhengig av å trene! Det er ikke alltid like enkelt å gjøre seg klok på hva avhengighet er. Vi vet derimot at det finnes både positive og negative typer avhengighet. Det er derimot de negative det må settes en stopper for, og her er rusbehandling blant de aller viktigste tiltakene. Hvert eneste år får tusenvis av mennesker i Norge behandling for rusavhengighet, hvorav Heimveg er en av mange gode klinikker.

 

Et spørsmål som ofte oppstår her er hvorvidt avhengighet er en sykdom eller ei. Dette er et meget godt spørsmål, og faktisk har det blitt debattert i mange år både den ene og den andre veien. Så hva er egentlig svaret på dette spørsmålet? Er avhengighet en sykdom?

 

Hva er en sykdom?

Først kan det være greit å definere hva en sykdom faktisk er. Her er det først og fremst 3 faktorer som spiller inn. Den første er at en sykdom er nødt til å stamme fra kroppen din, og at det altså er kroppen din som fører til tilstanden din. Det er for eksempel ikke slik at et brukket ben eller brannskader er sykdommer - disse er bare skader.

 

Videre er det nødt til å være konsistente tegn på symptomer og andre former for indikasjoner. Det kan altså ikke være et engangstilfelle. Nyser du en gang, så er du ikke forkjøla. Har du derimot nyset og snufset en hel dag med sår hals, så er du mest sannsynlig syk.

 

Sist men ikke minst må en sykdom påføre kroppen en eller annen form for skade over tid. Blir du syk, så vil du ønske å komme deg på bena igjen, ikke bare fordi du mest sannsynlig ønsker å fungere i samfunnet igjen, men også fordi du ikke ville overlevd med sykdommen naturligvis.

 

Derfor er avhengighet en sykdom

Ser en på avhengighet i henhold til definisjonen av en sykdom, så kan en krysse av punkt etter punkt. Det er både hjernen og kroppen generelt som avhengigheten stammer fra. Du er tross alt avhengig fordi kroppen din skriker etter at du skal fylle på mer, mens det mentale i hjernen din også krever stimulering.

 

Videre er symptomene på avhengighet helt klare. Abstinenser oppstår når du ikke tar ditt rusmiddel, og kroppen sliter virkelig med omstillingen. 

 

Og selvfølgelig er det heller ingen tvil om at kroppen påføres skade, både fysisk og psykisk, ved bruk av rusmidler over tid. 

 

Avhengighet bør behandles som en sykdom

I den grad at avhengighet faktisk er en sykdom, så bør det også behandles slik. Det er ingen tvil om at avhengige trenger mer enn isolasjon og en person som holder dem unna rusmidler. Heimveg tilbyr derfor en behandling som setter sykdommen avhengighet i fokus fremfor avvenning. Det hele starter med avrusning, men handler derifra om gode samtaler og søken etter å finne ut av hva det er som har forårsaket rusmisbruket, avhengigheten av dette, og rett og slett sykdommen til å begynne med!

 

Les mer om behandlingen her

Tilbake til oversikt