Bedrift

Sliter ansatte med avhengighet?

Forskning viser at fire av fem rusavhengige er i fast arbeid. Arbeidsgivere har et særskilt ansvar på flere områder knyttet til avhengighet. De fleste bedrifter, både private og offentlige, har eller vil få ansatte med et avhengighetsproblem. Dette kan påvirke sikkerhet, produktivitet, arbeidsmiljø, kunderelasjoner og ikke minst være helsefarlig for den rusavhengige ansatte selv.

 

Ansvaret ved rusproblemer i bedrifter

Samtidig som 75-80 % av rusavhengige er i fast arbeid, blir bare ca. 3 % av disse «fanget opp» på en slik måte at de får hjelp. I en arbeidssituasjon tar det statistisk sett 7 til 10 år før man ser, eller begynner å se symptomene på rusbruk. Dette viser med all tydelighet behovet for kunnskap hos både arbeidsgivere, pårørende og andre nærstående. Rusproblemer defineres medisinsk under kategorien mentale lidelser. Den som har det, vet gjerne ikke at de har det – og bruker samtidig mye tid på å overbevise om at de ikke har det. Det er noen av de vanligste mekanismene

Heimveg tilbyr bedrifter et behandlingsopplegg for ansatte med avhengighetsproblem

Heimveg tilbyr bedrifter et behandlingsopplegg for ansatte med avhengighetsproblem. Behandlingen foregår på samme måte som for de øvrige klientene våre (se under Behandling), men opprettes og følges opp i samarbeid mellom bedrift/bedriftshelsetjeneste og den ansatte selv. De fleste bedrifter får kostnaden til denne behandlingen dekket av sin helseforsikring.

 

Samtidig er det mange som lurer på hvordan de kan ta opp problemet med den ansatte selv, og dette er ofte det største hinderet for å komme i gang med et behandlingsopplegg. Vi i Heimveg kan kontaktes med tanke på å sammen finne best mulig fremgangsmåte, og med det raskest mulig få den ansatte tilbake i jobb.

Trygghet gjennom erfaring og kunnskaper

Heimveg er der for å gi arbeidsgivere den nødvendige trygghet i slike situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan arbeidsgivere ha en dialog med oss i Heimveg om symptomer og bekymringer, vi gir råd om hva man skal gjøre, hva man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis. Vi vet at det nytter å ta tak. Det skal lønne seg for deg som arbeidsgiver å snakke med oss!

 

Heimveg har de siste fire årene gitt god veiledning også til deg som er din egen arbeidsgiver, og ønsker å komme raskt tilbake i arbeidslivet. Ta kontakt, så hjelper vi deg å navigere gjennom de kritiske fasene.

Over 25 års erfaring

Ta kontakt for en uforpliktende samtale 941 47 470