Både sensitiv og sterk samtidig

 

Kjenner du noen som er slik, både vare og forsiktige, men samtidig kan være den tøffeste i andre situasjoner? Eller er du slik selv?  Har du tenkt at du gråter for lett og du kan ta deg lett nær av ting? At du kan bekymrer deg for mange ting? At de er vare for høye lyder, sterk lys og at de legger merke til mye rundt seg.  Tenker du at dette er noe du eller de bør slutte med?

 

Samtidig kan du være samvittighetsfull, lojal, ha god selvinnsikt og sosial kompetanse. Ha sterk rettferdighetssans og være tøff som en bjørn om du opplever urettferdighet. Er du estetiker og har en naturlig evne til omsorg og empati?

 

Da kan du være Høysensitiv. Forskning viser at 20 % av alle mennesker er det. Det er et personlighetstrekk som en er født med, og som er arvelig. Har du eller andre du kjenner begynt å drikke eller ruse seg for å holde følelser på avstand. Så har det blitt mye rus og behovet for å få sluttet å ruse deg har blitt vanskelig. Da trenger du hjelp.  Heimveg er en klinikk for avrusning i Spania, vi kan hjelpe deg. 

 

Våre erfaringer som terapeuter er at mange kan føle at de er feil og de har et ønske om hjelp til å bli tøffere, slutte å være så følsomme.  Vår jobb er å støtte og hjelpe dem til å leve med det og forstå seg selv bedre. Bevisstgjøre dem og lære dem blant annet egenomsorg og selvstøtte.

 

Det å hjelpe seg selv


Hvis rusavhengighet har gjort hverdagen vanskelig og komplisert, da er det viktig å få hjelp. Våre erfaringer er at flere som kommer til avrusningsklinikken Heimveg for rusbehandling er høysensitive, og ikke har vært klar over at dette er et personlighetstrekk de er født med. 

 

Her er essensen av det du må ha fokus på når du vil lære egenomsorg og selvstøtte:

  1. Du er din aller nærmeste. Når du gir deg selv omsorg og støtte, vil livet gradvis kjennes bedre.
  2. Du skal ikke endre deg. Du skal bare legge bedre til rette for deg selv.
  3. Egenomsorg er starten på ALT godt - energien øker, selvfølelsen blir bedre og du kjenner deg sterk innvendig.
  4. Du trenger påfyll. Kroppen trenger sitt og sjelen trenger sitt. Sørg for å gi deg selv sunn mat, passe mosjon, naturopplevelser og gode menneskemøter.
  5. Relasjoner kan tappe oss. Sett grenser for mennesker som gir deg negativ energi. Dette skal du ikke ha dårlig samvittighet for.
  6. Neste gang du føler dårlig samvittighet, gå i deg selv og spør om dette virkelig er på sin plass. Egenomsorg trenger du ikke å ha dårlig samvittighet for.
  7. Mennesker trenger mennesker. Vi trenger ikke så mange nødvendigvis, men noen få trygge personer er godt å ha i livet sitt.
  8. Søk støtte når du kjenner at du ikke klarer å holde fokus på disse tingene på egenhånd.

 

Livet er NÅ, og du fortjener å ha det godt!

 

Tilbake til oversikten