Rusbehandling & Avrusning

i spania 

Heimveg - individuell rusbehandling & avrusning

Vi hjelper deg på rett vei

 

 

Kontakt oss

DISKRET OG ANONYM RUSBEHANDLING

Heimveg gir deg en diskret, tilpasset og anonym vei tilbake til en rusfri hverdag, med avrusning og rusbehandling i idylliske omgivelser

LEGER, PSYKOLOGER OG HELSEARBEIDERE

Vår metode for rusbehandling og avrusning er medikamentbasert, individuell og mest mulig smertefri

BEHANDLINGSTED I SPANIA

Små grupper med 1-3 personer sikrer deg en trygg og menneskelig prosess med optimal oppfølging og tilpasning til ditt behov. 

Privat rusbehandling og avrusning i utlandet

Det presteres på de fleste plattformene, uavhengig av om det er på jobb eller ved samvær med venner. Ofte er de verdens beste pappa, mamma eller besteforeldre for den sakens skyld. Men det hele fremstår volatilt, hvor detaljer kan vippe han eller henne helt av pinnen neste dag. Det er med tiden blitt mange løgner om ting som ikke betyr noe, og hemmelighetene øker og øker. 

 

Det kreves ekstremt mye for å opprettholde alfa og omega på de mellommenneskelige plattformene. Og så er det alkoholen da. Men når er man alkoholiker? Dette er kjente tanker som blir delt med oss.  

 

Avhengigheten er listig, lunefull og mektig. Den finnes i alle samfunnslag, og det angriper sjefer, så vel som dem som nå står utenfor arbeidslivet. Avhengigheten er objektiv i all sin kraft, og den rammer alle uavhengig av sosial status og samfunnslag.  

 

Vi gjør et tilbakeblikk på ti år med rusbehandling og avrusning av alkoholikere og rusmisbrukere i Spania. Hvem kommer til oss? Hvilken bakgrunn har de? Hvem er disse menneskene? Og har de noen fellestrekk?  

Individuell behandling i Spania

Vi gjør en liten oppsummering, og for å gjøre det enkelt, så fokuserer vi på den aller mest utbredte av alle typer avhengighet, og den vi behandler mest av: Alkoholisme. 

  • Alkohol er samfunnets aller største problem; sosialt, helsemessig, økonomisk. 
  • Alkoholisme er et symptom på en ubalanse. 
  • Medavhengighet er alkoholikerens verste fiende. Vi er medavhengige når vi dekker over, ikke stiller krav, og skyr konfrontasjoner. 
  • Du hjelper best en alkoholiker ved å stille ham til ansvar for sitt eget liv. 

Hvordan oppstår alkoholisme?

 

De lærde strides om hvordan alkoholisme oppstår, og vi tenker i dette tilfellet å ikke gå veldig inn i denne diskusjonen eller å ta noens side. Det vi i Heimveg har erfart etter ti års arbeid i Spania med rusbehandling og avrusning av hundrevis av pasienter er at det finnes en ubalanse og en sårbarhet i livet til mennesker som utvikler rusavhengighet.  

 

Vi kan se at avhengighet både handler om en fysisk og en mental sammensetning, der de aller fleste har en bakgrunn med brister i systemene rundt seg. Mange har erfaring med sykdom ett eller annet sted i sitt familiesystem, men det er her også et sosialt og et psykologisk aspekt. 

 

Det handler om oppvekst og omgivelser, og i noen tilfeller om det vi lærer av våre foreldre. Det handler på mange måter om selve livet, og hvordan den enkelte håndterer forskjellige faser og hendelser i livet sitt der alkoholisme har blitt utviklet over tid. 

 

En alkoholiker opplever frustrasjon, og denne frustrasjonen er uten unntak knyttet til behov som ikke har blitt dekket på en eller annen måte, da ofte tilbake i tid. Det vi opplever fra flere som kommer til oss, er at noen bærer preg av opplevde traumer som ikke har blitt bearbeidet. Det kan også være et barn som ikke har blitt sett eller mottatt bekreftelse. Dette fører til en sårbarhet, og i sårbarhet oppstår ubalanse. 

 

Det vi ofte ser er at alkoholikeren stort sett har utviklet avhengigheten lenge før han eller hun begynte å bruke alkohol. Overforbruket av alkohol blir på mange måter en følgefeil. 

Det er uten unntak ikke noen som planlegger eller ønsker å komme i en situasjon der inntak av alkohol er eneste løsning for å kunne fungere «normalt» i familiesituasjoner eller på jobb. 

 

Det å bli gjort oppmerksom på slike forhold er for mange en stor lettelse, og til stor hjelp i å forstå seg selv bedre og den situasjonen de er kommet opp i. Dette skjer ofte gjennom gode samtaler i bilen på vei ut for å handle inn til dagens middag, eller der noen av oss blir sittende å snakke sammen etter at frokosten er unnagjort. Vi kommer inn på den enkelte sin historie og veien frem til der de har kommet til oss for avrusning og rusbehandling. 

Ubalanse 

Tilbake til ubalansen, det er denne som skal behandles. Det kan ha begynt tidlig med rampestreker som epleslang eller knusing av en rute. Det kan også finnes spor av det å ha måttet prestere, eller et stort press om det å være en veldig flink pike eller gutt. Alt handler om å gjøre noe som «fikser» den smertefulle tilstanden, og å finne noe som fyller tomrommet på innsiden. 

 

Når det ikke fungerer lenger må man finne nye måter, og da kommer alkoholen inn og gjør jobben. Alkoholen kan da være vennen som stabiliserer og gjør at man opplever å komme i balanse. Over tid fører dette ofte med seg en rekke uønskede følger. 

Angsten  

Vi hører ofte at de som kommer til oss med et alkoholproblem, beskriver en form for et tomrom- ett hull på innsiden som hele tiden krever å bli fylt med noe. Dette beskrives som en konstant følelse av utilfredsstillelse. De fleste kan fungere slik en stund, men så kommer følelsen tilbake. 

 

Det blir viktig å fylle dette tomrommet med noe annet, og det er derfor de fleste alkoholikere trenger hjelp og behandling. Hjelp til å finne verktøy som kan være substitutter til denne utilfredsstillelsen.  

 

Vi er alle enige om at det er ingen som generelt har satt seg som mål å ende opp som alkoholiker. «Det har bare blitt slik», er gjengangeren vi hører blant våre deltagere. 

Rusbehandling og avrusning i utlandet

 

De som kommer til oss er fra absolutt alle samfunnslag, de er mødre og fedre, ungkarer og besteforeldre. De er fra hele Norge og de er ett tverrsnitt av den norske befolkning. De er advokater, leger, selvstendig næringsdrivende, hjemmeværende, arbeidstagere og statsansatte. Det å ta avgjørelsen om å reise ut av Norge for å la seg behandle eller, og i noen tilfeller avruses, er en stor beslutning å ta. 

 

Noen er åpenbart bekymret for språket og kulturen, selv om de velger engelskspråklige land. Tilbakemeldingene vi får fra våre gjester er sammensatte, og noen ønsker sterkt en avstand til de hjemme. Mens andre ønsker å vite 100% sikkert at de ikke treffer noen kjente fra hjembyen sin, eller eventuelle forretningsforbindelser. Alle ønsker diskresjon og anonymitet. Noen frykter å miste både jobben og livsgrunnlaget sitt. Noen ser at det kan være hyggelig med et annet klima. Mens andre finner behandlingsformen med små grupper og en-til-en behandling som eneste mulige alternativ. Rusbehandling hos heimveg handler mye om de gode samtalene, det å klare å dykke inn i årsakene bak, og å komme ut helskinnet på andre siden.

 

Listen til hvorfor å velge utlandet og hvorfor du nettopp skal velge tilbudet som Heimveg tilbyr, er nesten like lang som antall besøkende vi har gjennom året. Uansett hvilken grunn den enkelte skulle ha: Alle er velkommen, og vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Ta kontakt for en uforpliktende samtale 941 47 470

Ring oss i dag for en uforpliktende samtale:  Telefon 941 47 470

Jeg opplevde oppholdet i Spania som å være hjemme, omgitt av flotte omgivelser med nærhet til fjell og sjø. Det føltes som om vi ble en liten familie. Jeg er evig takknemlig.

 

– Kvinne, 44

For meg var kombinasjonen av anonymitet, behandlingsmåte og empati, uten spor av fordømmelse og moralisme, noe som forsterket motivasjonen jeg hadde da jeg dro. Når jeg først hadde kommet over frykten for å ta kontakt, ga forsamtalen meg trygghet til å ta det nødvendige steget, og fra første stund tok Heimveg profesjonelt vare på min integritet og anonymitet.

 

– Mann, 56

Tusen takk for all den faglige, menneskelige og integritetspregede støtte, kunnskap og empati dere har utvist og deltatt med i en utfordrende fase av mitt liv.

– Mann, 49