Privat rusbehandling og avrusning på østlandet

Behandling av rusavhengighet foregår i skjermede omgivelser, med lege og terapeut tilstede hele døgnet på vår behandlingsplass sentralt på østlandet.  Behandlingen i Norge foregår etter de samme prinsippene som ved vårt tilbud i Spania.

Heimvegs tverrfaglige team gjør daglige vurderinger av klientens medisinske samt psykiske helse. Vi bidrar med psykologisk hjelp og støtte, der fokus er motivasjon for endring og tro på egen mestring.

Selve rusbehandlingen innebærer også ettervernet, og under oppholdet kartlegger vi sammen hvordan vi best mulig kan tilrettelegge individuelt tilpasset ettervern.

  • Vi jobber i svært små grupper der hver enkelt blir sett, og den enkeltes særskilte behov ivaretas.
  • Vi tilbyr ettervern ved personlige møter, pr. telefon eller ved oppfølging på nett. Dette tilpasses den enkelte. Vårt mål er å fremme motivasjon for for videre rusfrihet og dermed sikre et bærekraftig resultat.
  • Den individuelle ettervernsplanen vil inneholde oppfølging av de mestringsstrategiene som ble jobbet med under oppholdet.
  • Varighet og hyppighet på ettervernet vil avklares under oppholdet  og tilpasses den enkeltes behov. Noen har behov for sjeldne møter i en begrenset periode, andre har lengre tidsperspektiver. Vi har i utgangspunktet ingen tidsavgrensninger på ettervernet.
  • Les mer om Heimsvegs behandlingsmetologi her

Diskret og anonymt

Alle ønsker diskresjon og anonymitet. Noen frykter å miste både jobben og livsgrunnlaget sitt. Mens andre finner behandlingsformen med små grupper og en-til-en behandling som eneste mulige alternativ. Rusbehandling hos heimveg handler mye om de gode samtalene, det å klare å dykke inn i årsakene bak, og å komme ut helskinnet på andre siden.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale 941 47 470

KONTAKT OSS PÅ

Epost: info@heimveg.no

Telefon: 941 47 470

Heimveg Ltd

 

Postboks 1

1450 Nesoddtangen 

Org. nr. 997 476 220

 

Leveret af